Konkursai (2017-09-08)

2017 m. rugsėjo 8 d.

Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė, įmonės kodas 302583800, buveinės adresas – Josvainių g. 2, Kaunas skelbia viešus konkursus:

VšĮ Kauno klinikinės ligoninės filialo P. Mažylio gimdymo namų Akušerijos ginekologijos skyriaus vedėjo pareigoms užimti, sudarant neterminuotą darbo sutartį:

Darbo pobūdis - organizuoti Filialo Akušerijos ginekologijos skyriaus darbą, diagnostinę, gydomąją veiklą, koordinuoti ir kontroliuoti pavaldžių skyriaus darbuotojų darbą bei darbo kokybę, pagal turimą licenciją atlikti medicininį darbą, įgyvendinti Ligoninės direktoriaus ir Filialo vadovo rašytinius ir žodinius nurodymus.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Lietuvos Respublikos pilietybė arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • Gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgytas aukštasis universitetinis arba jam prilygintas medicinos gydytojo išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis), įgyta gydytojo akušerio - ginekologo profesinė kvalifikacija
 • galiojanti licencija gydytojo akušerio - ginekologo veiklai;
 • turėti ne mažiau trijų metų darbo stažas medicininėje įstaigoje;
 • vadovaujamo darbo patirtis būtų privalumas;
 • būti gerai įsisavinus teorines žinias ir praktinius gebėjimus pagal Lietuvos medicinos normą MN 64:2008 „Gydytojas akušeris ginekologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.“;
 • mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiuolaikinėmis technologijomis bei ryšio priemonėmis;
 • žinoti sveikatos teisės pagrindus, higieninius sanitarinius reikalavimus ir hospitalinių infekcijų profilaktikos organizavimą, išmanyti medicininės etikos ir deontologijos, medicinos statistikos pagrindus; gerai mokėti medicinos dokumentų pildymo tvarką, žinoti darbo kodekso reikalavimus, raštvedybos taisykles, dokumentų valdymo pagrindus, sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti organizacinio darbo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant skyriaus darbą
 • būti komunikabiliu, mokėti logiškai mąstyti, greitai orientuotis situacijose, žinoti įstaigos reprezentavimo reikalavimus, gebėti planuoti ir paskirstyti darbus, gebėti valdyti konfliktus ir priimti tinkamus sprendimus.​

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame turi būti nurodytos pareigos, kurias pretenduojama užimti;
 • asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
 • kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 • darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį;
 • užpildytą pretendento anketą;
 • atspausdinta privačių interesų deklaracija, pateikta per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą;
 • savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše taip pat turi būti nurodyti ir jie.

Pretendentų atrankos būdas – testas raštu ir žodžiu (pokalbis) (teisės aktai, kurių pagrindu bus paruošti klausimai pretendentams, pridedami).

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo dienos Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos svetainėje (VATIS) ir VšĮ Kauno klinikinės ligoninės internetinėje svetainėje (www.kkligonine.lt/laisvos-darbo-vietos).

Filialo P. Mažylio gimdymo namų Akušerijos ginekologijos vedėjo pareigoms užimti iki 2017-09-22;

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 37) 306 091.

Teisiės aktų sąrašas

Informacija atnaujinta 2017-09-11