Išrinkta Darbo taryba

2018-11-21

Lapkričio 20 d. pasibaigus visuotiniams rinkimams paaiškėjo naujos Kauno klinkinės ligoninės darbo tarybos sudėtis, kurią sudaro 11 narių.

Rinkimuose dalyvavo 1387 darbuotojų, buvo 18 kandidatų. Po balsavimo naująją darbo taryba sudaro šie nariai:

 1. Alfredas Bagdonas, Vidaus ligy skyriaus vedéjas, 782 balsas.
 2. Darius Varaškevicius, Vaikų priémimo, skubios pagalbos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedéjas, 778 balsas.
 3. Kazimieras Vieželis, Suaugusių intensyvios terapijos ir reanimacijos II skyriaus vedéjas, 728 balsai.
 4. Lina Keršyté, Personalo skyriaus vedéja, 672 balsai.
 5. Audroné Naruškeviciené, Slaugos koordinatoré, 659 balsai.
 6. Irena Tavgeniené, Ligoninés profsajungos pirmininké, Naujagimiy skyriaus vyr. slaugytoja, 503balsai.
 7. Gražina Karalevičiené, Suaugusiųjų priémimo, skubios pagalbos skyriaus vedéja, 486 balsai.
 8. Ramuné Tarnauskiené, Vidaus audito skyriaus med. Auditoré, 460 balsu.
 9. Daiva Laurinavitiené, Informacijos ir dokumentų valdymo skyriaus vedéja, 457 balsai.
 10. Nelė Mištautiené, Juridinio skyriaus vedéja, 455 balsai.
 11. Jonas Račkauskas, Ortopedijos, traumatologijos I skyriaus vedéjas, 447 balsai.

Darbo tarybos rinkimų protokolą rasite čia.